print artikel
sluiten [x]

Inloggen

Redactie en abonnementen

Abonneren: webwinkel CPC.

Redactie:
D. Lemmens, J. De Vriese.

Redactieadres:
Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w.
Tervuursesteenweg 192
3001 Heverlee
e-mail: cpc@pastoralecounseling.org

Abonnementenadministratie
:
België

Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w.
Tervuursesteenweg 192
3001 Heverlee
Tel: 016-200927
Fax: 016-208183
info@pastoraat.be

Nederland
Centrum voor Pastorale Counseling
Provincialeweg 70
3329 KP Dordrecht
cpc@pastoralecounseling.org

Abonnementsprijs 2017:
België en Nederland: Betaling via automatische incasso: € 20,- per jaar. Betaling door de abonnee na ontvangst van de factuur: € 22,95 per jaar.
Buitenland : € 26,-
Losse nummers : € 5,00 + portokosten.
Abonneren: webwinkel CPC.

Digitale toegang 2017:
Digitale toegang tot het archief op de website is gratis voor abonnees.
Inlogcodes zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
Uitsluitend digitale toegang, zonder toezending van het blad, is dezelfde abonnementsprijs als een gewoon abonnement.
Een individuele abonnee kan geen inlogcodes aanschaffen voor anderen.
Indien een organisatie abonnee is, kunnen extra inlogcodes aangeschaft worden voor de medewerkers.
Indien een gemeente abonnee is, kunnen extra inlogcodes aangeschaft worden voor het leidersteam, pastoraal team, etc., die deze inlog nodig hebben voor hun taak in de gemeente (dus niet voor alle gemeenteleden; individuele gemeenteleden moeten zich zelf abonneren).
Het abonnement voor een extra inlogcode kost:
10,- euro per persoon voor extra code 1 tot 5.
7,- euro per persoon voor extra code 6 tot 10
5,- euro per persoon voor extra code 11 en hoger.
Voor aanvraag stuurt u aan info@pastoraat.be:
- naam en adres van de huidige abonnee.
- naam, adres en email van de personen die een extra inlogcode zullen gebruiken.

Abonnement aanvragen en opzeggen - abonnementsvoorwaarden
Het abonnement wordt steeds aangegaan voor de volledige jaargang van één kalenderjaar, ongeacht het moment van inschrijven als abonnee.
Een nieuw abonnement aanvragen gebeurt bij voorkeur via deze link van de webwinkel
Het abonnement geldt per jaargang, voor onbepaalde tijd, tot opzegging door de abonnee. Afmelding dient 2 maanden voor het ingaan van het nieuwe abonnementsjaar plaats te vinden. Bij een latere afmelding is de abonnee het abonnemenstgeld van het komende of lopende abonnementsjaar nog verschuldigd.  
Het abonnementsgeld wordt jaarlijks aangepast.

www.pastoralecounseling.org