print artikel
sluiten [x]

Inloggen

Copyright

© Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w., Tervuursesteenweg 192, 3001 Heverlee.

U kunt artikels voor persoonlijk gebruik downloaden en printen in de lay-out waarin ze zich bevinden. Kopiëren voor gebruik in eigen gemeente, bijbelstudiegroep, etc., is toegestaan. Kopieën mogen niet verkocht worden voor een bedrag dat hoger is dan de werkelijke kopiekosten. Het is niet toegestaan in de tekst wijzigingen aan te brengen of delen van de tekst afzonderlijk te publiceren.

Niet alle artikelen zijn eigendom van het Centrum voor Pastorale Counseling. Daarom is voor overname van teksten in een tijdschrift, nieuwsbrief, reader, cursus, website, digitale drager of enige andere publicatie, toestemming vereist. Mail: info@pastoraat.be.